گروه مهندسی مکاترونیک
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴