گروه مهندسی مکاترونیک
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ آذر
 
 
آزمایشگاهها

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه تشخیص و شناسایی خطا

دکتر علیاری

 
 
 
1391/09/08 تاریخ
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴